Проверка на винетка

Пътната мрежа в България се дели на няколко класа пътища, част от които изискват заплащане на винетка или тол такса. Електронната винетка удостоверява извършеното плащане на винетна такса за ползване на платената пътна мрежа в България за определен период от време.

Проверка на винетки онлайн

В следните сайтове може да проверите за валидността на електронната винетка:

След отваряне на страницата ще трябва да изберете държава, като по подрзбиране е зададена България. Въвеждате регистрационен номер и натискате бутона за проверка.

Избирате държава, освен ако не е България, която е зададена още при отварянето на страницата. Въвеждате регистрационен номер на превозното средство и натискате бутона. В случай че искате да проверите за валидността на винетния стикер, който е издаден от Агенцията за социално подпомагане, трябва да изберете тази опция, като следвате същите стъпки за проверка.

Проверката се осъществява чрез избор на държава и въвеждане на регистрационен номер на моторното превозно средство. Ако винетката е издадена на база инвалидност или автомобилът е бил пререгистрирана, маркирайте тази опция. Натиснете бутона за проверка.

Проверката се осъществява чрез задаване на държава и въвеждане на регистрационния номер на МПС-то, за което искате да направите проверка. Важно е при проверката да въвеждате регистрационния номер с главни букви на кирилица. В случай, че буквите на кирилица съвпадат с тези на латиница, няма значение как ще ги въведете.

Примери за правилно изписване при проверка на винетки:

СВ3546АТ

ВН1052АС

Проверка на винетка от социално подпомагане за инвалиди с ТЕЛК

Агенцията за социално подпомагане предвижда безплатни винетки за социално слаби лица, с инвалидност след решение на ТЕЛК. Повече информация може да получите на тази страница – Право на безплатна годишна електронна винетка.

В член 10в от Закона за пътищата е регламентирано правото на освобождаване за плащане за винетна такса и стикер:

Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил – негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.) по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика.

При условията на ал. 1 от заплащане на винетна такса се освобождават лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Електронната винетка, издадена при условията на ал. 1 и 2, не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“ за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство.

За да се възползвате от правото си да получите безплатна винетка трябва да подадете заявление в дирекция Социално подпомагане по настоящ адрес.

Проверката за валидността на безплатната винетка се прави по някой от горепосочените стандартни начини за извършване на справка за валиден електронен винетен стикер.

Проверка за глоби за винетка и тол такса

Може да проверите за глоба за липса на винетка чрез посещение на следния линк:

Отваряйки страницата трябва да изберете държава (България е по подразбиране), както и да изпишете символите от регистрационния номер на МПС. След това натиснете на бутона за търсене.

В случай, че имате глоби за шофиране без валидна винетка, ще получите информация. Ако в поелто за основание за плащане е изписано НАРУШЕНИЕ, компенсаторната такса може да бъде заплатена преди издаването на електронен фиш. В случай че в основанието е записано ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ, срокът за плащане на компенсаторна такса е в рамките на 14 дни от връчването на електронния фиш на собственика/ползвателя на МПС.

Компенсаторната такса се заплаща за установено нарушение при движение по пътната мрежа без платена такса за електронна винетка или тол или при грешно декларирани данни. Доброволното заплащане на тази такса освобождава нарушителя от административно наказателна отговорност и заплащане на глобата в пълен размер.

Компенсаторните такси са: 70 лева за леки автомобили и 150, 450 или 750 лева за тежкотоварните и автобусите, в зависимост от масата на превозното средство и броя оси.

Пълните размери на глобите за допуснати нарушения за винетки и тол такси са: 300 лева за леки автомобили до 3,5 тона и 1800 или 2500 лева за превозни средства над 3,5 тона, според типа на нарушението.

Повече информация за тол таксите може да получите в сайта bgtoll.bg.

Информация за електронните винетки

Пътните такси подлежат на обсъждане и евентуална корекция за всяка следваща година. Актуралната информация за цените на винетките и тол таксите можете да проверите във всеки онлайн или физически обект, в който се предлага продажбата им.

Цените на винетките за 2024 година са:

Винетка за лек автомобил до 3,5 тона, ремарке или каравана Цена
Годишна 87 лв
Тримесечна 48 лв
Месечна 27 лв
Седмична 13 лв
Уикенд 9 лв

Цените на тол таксите и маршрутни карти за пътни превозни средства над 3,5 тона са в зависимост от това дали се използва автомагистрала, първокласен или второкласен път. Цената зависи и от тонажа на превозното средство, както и от броя оси, които го задвижват.